Pakalpojums  Laiki
 Ģimenes ārsts, Daira Pūce  pulkstenis
 Ģimenes ārsts, Mārīte Ruņģe  pulkstenis
 Ģimenes ārsts, Tatjana Maļebaševa  pulkstenis
 Ģimenes ārsts, Alla Jakovļeva  pulkstenis
 Ģimenes ārsts, Tatjana Ribakova  pulkstenis
 Ģimenes ārsts, Tatjana Kosova  pulkstenis