Pakalpojums

EUR

Arteriālā spiediena mērīšana

1,00

Elektrokardiogrammas pieraksts  un apraksts

10,00

Kopēšana (A4 - 1 lapas puse)

0,30

Neiroloģisku un iekšķīgu slimību ārstēšana dienas stacionārā ar ģimenes ārsta, ārsta speciālista nosūtījumu

15,00

Ķirurģiski pakalpojumi dienas stacionārā ar ģimenes ārsta, ārsta speciālista nosūtījumu

15,00

Atzinums par atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes vai atvieglojumiem pārbaudes kārtošanā veselības stāvokļa dēļ

60,00