Pakalpojums

EUR

 Spirāles ielikšana (pacientes iegādāta)

10,00

 Spirāles izņemšana

10,00

 Aspirāta noņemšana no dzemdes

10,50