Pakalpojums

EUR

Pilna pēdu aprūpe - nagi, pēdas, papēdis

20,00

Daļēja pēdu aprūpe (neietver papēža aprūpi)- nagi, pirksti

15,00

Ieaudzis nags (vienam pirkstam)

10,00

Ieaudzis nags (par katru nākamo pirkstu)

5,00

Varžacs aprūpe (viena)

10,00

Varžacs aprūpe (katra nākamā varžacs)

5,00

Neiropātijas tests pēdu aprūpei (izmanto monofilamentu, kamertoni)

6,00

Kārpas aprūpe pēdai 1 (viena kārpa)

10,00

Kārpas aprūpe pēdai no 2 (divām) līdz 5 (piecām) kārpām

15,00

Kārpas aprūpe pēdai 5 (piecām un vairāk) kārpām

20,00